Från och med nästa vecka och framåt kommer du som besökare på vår sajt ha möjlighet att ställa frågor till tre av Sveriges mest kunniga windowsexperter. TechWorld Win32/64:s Expertpanel.

För att inte frågorna ska bli för utspridda har vi delat upp de i olika teman för varje vecka (se faktarutan till höger)


 » Så här fungerar det:


  • Varje vecka på måndag lägger vi ut en ny artikel med ett tema (Se faktarutan till höger). 
  • Fram till onsdag har du sedan möjlighet att ställa frågor i kommentarfältet på denna artikel som expertpanelen ska svara på. 
  • På onsdag eller torsdag samma vecka kommer vi publicera några utvalda frågor med mer utförliga svar. Här kommer du dessutom ha möjlighet att ställa ytterligare frågor som våra experter svarar direkt på i kommentarfältet.
Expertpanelen, läs mer om våra experter:Joachim Nässlander, Knowledge Factory
Jocke har under de senaste åren profilerat sig inom området Microsoft infrastruktur. Dels genom att hålla uppskattade föredrag både i Sverige och internationellt, och dels i sitt deltagande inom Microsoft Technology Adoption Programs. Några av de tekniker där Joachim bidragit i arbetet är Windows Server 2008, Hyper-V, System Center Virtual Machine Manager 2008 och Windows 7 / Windows Server 2008 R2.

Just nu leder han det tekniska arbetet med att driftsätta Windows 7 hos en svensk myndighet tillsammans med kollegor ifrån Knowledge Factory.
 Andreas Stenhall, MVP, Hermelin IT-partner
Expertområden är Windows klient och allt som rör klienterna och dess funktioner, vilket på ett naturligt sätt inkluderar även Windows server. Han är MVP inom Windows Desktop Experience, Systems administration. Andreas kan endast koppla bort datorerna från tankarna helt och hållet när han är bortrest på semester och därför reser han gärna så ofta jag han hinner, allra helst till något varmt och avlägset land. Läs mer theexperienceblog.com och hermelin.com.
Michael Anderberg, TruSec
Michael är en av Sveriges tyngsta it-evangelister, han har tidigare jobbat som IT Pro Evangelist på Microsoft i Sverige och fokuserar framförallt på Windows Plattformen och Säkerhet.
Han är också en eftersökt talare både nationellt och internationellt inom dessa ämnen.


Några av frågorna med svar kommer även att publiceras i tidningen TechWorld. (Prova 3 nummer av TechWorld).

Fakta

Vecka, 45 
Att byta från XP eller Vista till Windows 7 

Frågor   

Vecka 46
Förberedelser inför Windows 7 

Frågor   
 
Vecka 47
Windows 7 och utrullning 

Vecka 48
Vad vinner jag på att köra både Windows 7 och W2K8R2? 

Vecka 49
Lagring och sökning i Windows 7 och W2K8R2 

Vecka 50
Virtualisering med HyperV v.2 

Vecka 51
Migrering av filservern från W2K3 till W2K8R2 

Vecka 52
VDI - virtual desktops med W2K8R2 

Vecka 53
Säkra dina klienter med Windows 7