Tjänsten från Cloudyn är till att börja med endast kompatibel med Amazon Web Services (AWS), men under det andra kvartalet tillkommer Rackspace och senare införs även stöd för ytterligare molntjänster. Till och med 1 maj finns möjlighet att använda den utan kostnad, men därefter kommer tjänsten att kosta en slant för vissa funktioner.

För att komma igång med Clodyns tjänst loggar företaget in med sina uppgifter från AWS. Tjänsten upptäcker databaser, servrar och lagring som företaget har tillgång till och analyserar hur mycket processor, minne och nätverksfunktioner brukar användas.

En övervakningsvy visar sedan vilka instanser som är oanvända eller som inte används fullt ut, samt hur olika tjänster utnyttjas.

Cloudyn
Med Cloudyns tjänst får du veta hur pengar företaget kan spara på att göra vissa ändringar i molntjänsten.

Efter en veckas analyser presenterar tjänsten ett antal optimeringscenarion med syfte att sänka kostnaderna. Dessa listar var det kan vara lämpligt att göra justeringar och hur mycket pengar det finns att spara. Det kan till exempel handla om att välja andra alternativ på prisstegen, ta bort oanvända resurser eller att kombinera resurser. Användaren avgör därefter om förändringarna ska implementeras.

Cirka 60 kunder har testkört en betaversion av tjänsten som har övervakat 45 000 virtuella servrar om dagen. Cloudyns vd Sharon Wagner uppger att kunderna i snitt har sänkt kostnaderna med 41 procent.

– Företag tenderar att köpa på sig för mycket resurser när de flyttar till molnet, det beror helt enkelt på att de är vana att göra det när de bygger ut sin fysiska it-utrustning. Eftersom molnet är relativt nytt lär sig företagen allt eftersom, säger Sharon Wagner.


Statistikdelen i tjänsten är tämligen omfattande.

Efter den 1 maj när gratiserbjudandet slutar att gälla kommer det fortfarande gå att använda övervakningsvyn och komma åt analysdata. Optimeringsrekommendationerna kommer däremot att kosta. En kund som exempelvis lägger drygt 500 000 kronor i månaden på AWS betalar knappt 5 000 kronor i månaden för optimeringen.