Det första centret öppnas troligen i Indien och kommer i första hand vara till för företagets indiska kunder. Hur snabbt de resterande 19 centrerna kommer att vara på plats beror på hur efterfrågan utvecklas och hur man lyckas lösa frågor gällande de lagar och regler som finns i exempelvis Kina.

- Det är viktigt i vilka länder man väljer att placera datacenter eftersom lokala lagar ofta reglerar hur data får flytta sig över landets gränser, säger Amit Midha till engelska Techworld.

Under 2011 började Dell även satsa på att kunna erbjuda sina servicetjänster på den asiatiska marknaden. Tidigare har man endast fokuserat på Europa, Nordamerika och Mellanöstern.

Dells intäkter i regionen växte med tio procent förra året och uppgår idag till 12,7 miljarder dollar årligen. Den största tillväxten står Kina för med 15 procent.

Servicetjänster utgör mellan tio och tolv procent av intäkterna. Det är en siffra som spås stiga under de närmaste tre åren. Även i Europa har man byggt ett antal datacenter, främst avsedda för molntjänster.

Som ett led i strategin för Asien, nyanställde bolaget 1 000 personer förra året, enbart inom sälj- och marknadsföringsfunktioner, i regionen. Sedan tidigare har de över 23 000 anställda i Indien. Dessa har dock hittills nästan enbart arbetat mot de amerikanska och europeiska marknaderna.