Öppna Unix-distributionen Opensolaris styrelse, Opensolaris Governing Board (GDB), har under ett möte den här veckan krävt att Oracle talar vilka planer de har för Opensolaris.

Anledningen uppges vara brist på kommunikation från Oracles sida.

OGB har gett Oracle en tidsfrist fram till den 16:e augusti nästa månad.

Om Oracle inte hör av sig innan kommer OGB på nästa möte, den 23:e augusti, att aktivera den klausul som ger tillbaka kontrollen över communityn till Oracle.

"Det vill säga, 'Börja prata med oss eller vi skjuter oss själva i huvudet'" skriver Ben Rockwood, styrelseledamot i ett blogginlägg.

Opensolaris framtid är oklar. Opensolaris 2010.02 var planerad att komma i februari det här året. Nu är det juli och fortfarande finns ingen Opensolaris ute och ingen information från Oracle om det kommer någon överhuvudtaget.