Sakta men säkert håller de sista adressutrymmena på internet att ätas upp av operatörerna.

Efter att organisationerna ARIN och RIPE fått vars två stycken större adressutrymmen (a-nät som har en subnätmask på /8) och ytterligare ett a-nät delats ut till en afrikansk operatör så har det totalt lediga adressutrymmet på nätet sjunkt till 2.7 procent.

Kvar finns nu endast sju stycken a-nät som kan delas ut. Efter det så är det slut.

Vint Cerf, en av nyckelpersonerna när föregångaren till internet formades - arpanet - har sagt att vi helt klart kommer att köra slut på adresser under nästa år.

Ett sätt för operatörer att komma runt problemet, eller snarare skjuta det på framtiden, är att låta kunder gå ut via en brandvägg som ip-omvandlar från falska till skarpa ip-adresser. Flera kunder kan därmed dela på en skarp ip-adress.

Problem kan däremot uppstå för vissa peer-to-peer tjänster och ip-telefoni som kräver direktkontakt mellan två kommunicerande parter.

Den slutgiltiga lösningen är att byta till nästa generations ip-protokoll ipv6 men det arbetet går långtifrån snabbt.