Linuxdistributionen Ubuntu gick i slutet av förra året ut med sina funderingar att börja bygga sina program på ramverket qt istället för gtk+ som används i Gnome.

Nu bekräftar Ubuntus grundare Mark Shuttleworth i ett blogginlägg att så är fallet och att Ubuntu nu ska röja upp på sin installations-cd för att ge plats åt qt.

Qt är ett plattformsoberoende ramverk med c++-syntax som nu utvecklas av Nokia. Ett program utvecklat i qt är relativt enkelt att flytta mellan olika plattformar som Windows, Mac, Linux och operativsystem för mobiler.

Ett problem med qt som Mark Shuttleworth lyfter upp i sitt inlägg är att systemet inte har ett enhetligt sätt att hålla koll på sina inställningar. Medan program utvecklade i gtk+ är vana vid att hämta inställningar i ett centralt register är det i qt upp till varje program att lagra sina inställningar.

Lösningen på problemet heter dconf, ett system som ser ut att arbeta exakt som Gnomes motsvarighet gconf. Dconf befinner sig däremot under utveckling och därefter krävs det att program skrivna i qt använder dconf för att hämta och lagra inställningar.

Mark Shuttleworth skriver att bytet till qt inte ska ses som någon kritik mot Gnome men öppnar samtidigt för ett samarbete.

"Kanske kommer Gnome själva att gå över till qt, kanske inte, men om de gör så är vi villiga att leda vägen" skriver Mark Shuttleworth.

Bytet från gtk+ till qt är ännu ett djärvt drag från Ubuntu som redan kastat ut Openoffice till fördel för Libreoffice, grafikmotorn x.org ska bytas ut mot nyare "Wayland" och fönstermiljön Gnome är i nästa version Ubuntu 11.04 utbytt mot egenutvecklade Unity.