Samtidigt som finska Nokia gick in på den öppna linjen förvärvade de i januari 2008 norska Trolltech för att få direkt kontroll över det öppna ramverket Qt.

Qt är en plattform och utvecklingsmiljö som är minska gemensamma nämnaren för operativsystem som Windows, Mac, Linux, Symbian och Meego. Qt utgör också bottenplattan i den öppna fönstermiljön KDE.

Under Nokias förvaltning har Qt fortsatt att växa och blivit mer öppet än tidigare då Nokia ändrade licensen till LGPL vilket gör det möjligt att använda Qt i stängda, kommersiella tillämpningar.

Nokias besked att nu istället satsa på Windows Phone 7 har orsakat en stor osäkerhet kring vad som kommer hända med Qt. Speciellt då Qt inte fungerar på Windows Phone 7, eller några planer finns att porta Qt till Windows Phone 7.

Aron Kozak på Nokia skriver i en kommentar att det är "tråkigt ur ett Qt-perspektiv men smart från ett utvecklar-perspektiv" då han skriver att stöda Qt på Windows Phone 7 bara skulle orsaka fragmentering.

Daniel Kihlberg på Nokia skriver i ett långt blogginlägg på blog.qt.nokia.com att Nokia kommer fortsätta satsa på Qt eftersom det är viktigt att behålla Nokias nuvarande 200 miljoner Symbian-användare och att den projekterade försäljningen av Symbian-telefoner ligger på ytterligare 150 miljoner enheter under kommande år.

"För att nå det behöver Nokia fortsätta moderniseringen av Symbian i Qt för att behålla engagemanget hos nuvarande kunder och attrahera nya kunder, antingen genom att uppgradera från existerande Symbian-enheter till Qt-klara enheter eller helt nya till Nokia" skriver Daniel Kihlberg.

Daniel skriver att Nokia har gått ut med meddelandet att de kommer skeppa sin första Meego-relaterade enhet under 2011 som kommer bygga på Qt, och att de därefter kommer fortsätta med Meego som ett framtida öppet projekt.

Daniels inlägg skrevs i lördags och har fått över trehundra kommentarer, något som fått Aron Kozak på Nokia att gå ut med ytterligare ett inlägg den här veckan där han understryker att "Vi är fortfarande stora anhängare av Qt", "Vi kommer fortsätta arbeta på Qt, förbättra det", "I det mobila segmentet kommer vi undersöka Qt-tekniker".

Arons inlägg har fått nära tvåhundra kommentarer där Qt-utvecklare ändå inte är nöjda med de svar Nokia ger. Ben Glenn skriver:

"Så om fem år måste alla program skrivna för Qt skrivas om från scratch för att köra på Windows Phone 7? Vem tror du nu kommer vilja utveckla för Symbian Qt och varför skulle någon vilja utveckla för WP7 när de vet att det är det enda operativsystemet där deras program kommer fungera? Att inte porta Qt till WP7 förhindrar inte fragmentering, det kommer skapa det! Där kommer finnas två världar Qt och WP7"