Qt är ett ramverk för en rad plattformar. Linux, Windows, Mac, Symbian, bsd är alla exempel för plattformar som Qt stöder.

Qt förvaltas av Nokia efter att de förvärvade norska Trolltech. Sedan köpet har Nokia allokerat stora resurser på Qt men i och med samarbetet med Microsoft försvagas Qt:s roll.

Nu tar ett gäng oberoende utvecklare tag i koden och portar den till Googles operativsystem för mobila enheter Android.

Gänget kallar sig för Necessitas och leds av Bogdan Vatra. KDE skriver på sin nyhetssida att där finns en första alfa-version ute för nedladdning.

De släppta koden innehåller en installerare för Qt-bibliotek, ett förkompilerat ramverk för Android (finns bara i 32-bitars Linux), en utvecklingsmiljö Qt Creator for Android som gör det möjligt att skapa, hantera, kompilera, driftsätta och avlusa din mjukvara.

KDE understryker att det är ett oberoende projekt som för närvarande varken stöds av Nokia eller Google. De skriver också att då koden är alfa så är den inte tänkt att användas i skarpa miljöer.