Trenden som kallas Byod (Bring your own device), alltså att låta användarna ta med sin egna enheter och utföra jobbrelaterade sysslor på, kan vara kostnadsbesparande för företagen. Dessvärre frestar denna hägrande besparing företagen att ta risker som de aldrig skulle överväga med företagets egna enheter. Det visar en ny undersökning som Goode intelligence har gjort.

Undersökningen som kallas mSecurity survey, visar att 71 procent av de svarande företagen tillåter sina användare att ta med egna enheter och 47 procent säger att deras användare lagrar företagets data på sina enheter. Väldigt många av dessa hanteras inte som säkra enheter av företagen, endast var femte enhet hade någon form av skydd mot virus och skadlig kod och bara hälften använde kryptering för att skydda informationen.

"De senaste tre åren har varit enastående för mobilmarknaden och det finns inga tecken på att detta är på väg att avta. Smartphones och plattor har en transformerande effekt på det sätt som en organisation gör affärer på och hur de förvaltar sin information. Det är en stor fråga om huruvida de som ansvarar för it-säkerheten kan hålla jämna steg med förändringstakten som för närvarande ses med smarta mobila enheter, och om de kan hantera de risker som är förknippade med dem", säger undersökningens upphovsman Alan Goode.

Vad är ditt företags policy för Byod?
Det är inte längre tillåtet att rösta.