Apple har nu släppt uppdateringar för både Mac OS X 10.7 och 10.6.
Av högsta prioritet var en specifik fix för Lion som hindrar att Filevault-lösenord kan utläsas i klartext, vilket i förlängningen kan ge åtkomst till krypterade mappar. Apple uppger att sårbarheten berodde på ett programmeringsfel.

Bland de andra uppdateringarna finns fyra fixar för Snow Leopard som tätar sårbarheter som kan utnyttjas av skadliga bildfiler, ytterligare fyra för Apple mediespelare Quicktime, och en för Filevault 2 i Lion, som avhjälper att mappar kan lämnas okrypterade när en dator går i viloläge.

21 av de 36 sårbarheterna betecknades av Apples som fixar mot "godtycklig kod", vilket indikerar att de var kritiska brister som, om de hade utnyttjats av angripare, kunnat leda till att Mac-datorer infekterats med skadlig kod.

För Lion skickade Apple även ut ett antal fixar som inte är säkerhetsrelaterade men som förbättrar stabilitet och kompatibilitet. Många av dem var förbättrade funktioner för att ansluta till nätverkstjänster, till exempel Microsofts Active directory och Server message block (SMB), ett protokoll för fildelning. Båda används ofta av Mac-datorer i företagsmiljö för att få tillgång till företagets resurser som ligger på Windows-servrar.

Många bedömare tror att gårdagens uppdatering kan vara den sista för Snow Leopard, då Apple ligger i startblocken för att lansera OS X 10,8, även kallat Mountain Lion, som kan levereras så snart slutet av juni.