I dag finns det många metoder för att kommunicera med affärspartners, kunder och medarbetare, som till exempel telefon, e-post, snabbmeddelanden, fax, videokonferenser och sociala medier. Separat administration av varje system är inte bara ineffektivt, det kan också leda till konflikter eftersom alla använder samma underliggande teknik, nämligen internet.

Då är det istället smartare att installera ett enda system för hantering av alla typer av digital kommunikation. Du får då ett administrationsgränssnitt med gemensam arkivering och säkerhetskopieringar.

Viktigast av allt är att användarna också får ett gränssnitt där de kan komma åt alla typer av meddelanden. Där kan de lyssna av röstmejl, svara på mejl, skriva på Twitter eller Facebook, skicka och ta emot fax och delta i videokonferenser, och det vare sig om de befinner sig på kontoret eller är ute och reser.

Här är fem anledningar till varför ditt företag bör satsa på unified communications.

1. I långa loppet blir det billigare
Implementeringen av en strategi för unified communications kräver planering, investering i ny utrustning och en hel del installation, men i slutändan sänker man kostnaderna för administration samt för telefontjänster, faxmaskiner, videokonferenser, snabbmeddelanden med mera.

När alla dessa tjänster går via internet, kan det kanske behövas en snabbare och mer pålitlig anslutning mot nätet, men en sådan kostar sannolikt mindre än alla telefon- och faxlinjer du kan spara in på.

2. Enklare för it-avdelningen med ett enda system
När du använder unified communications administrerar du i regel alla system via ett gemensamt gränssnitt. Du slipper därmed trasslet med att hålla ordning på flera olika system. Eftersom all kommunikation går över internet behöver du inte diagnostisera och skilja på problem relaterade till telefonlinjen eller dataanslutningen, och inte heller oroa dig över gammal telefonutrustning.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning