När tyska staden Freiburg skulle uppgradera från Microsoft Office 2000 föll valet på öppna alternativet Openoffice.

Nu fem år senare har styrelsen i Freiburg sagt att de istället vill gå över till Microsoft Office 2010.

"I fallet med Openoffice så har inte förhoppningarna och förväntningarna från 2007 uppfyllts" skriver de.

Bytet till Openoffice ska ha lett till frustration och effektivitetssänkningar hävdar styrelsen.

Problemen ska ha involverat formatering i Writer och dokument ska inte ha haft samma utseende när de öppnats i andra program.

Konverteringsproblem mellan Power Point och Impress ska ha varit ett annat orosmoment. Kalkylprogrammet Calc ska inte heller ha nått upp till förväntningarna anser Freiburg.

Utvecklare av Libreoffice har ställt sig kritiska till Freiburgs drag och tycker att staden istället borde överväga att uppgradera till en nyare version av Openoffice, alternativt gå över till Libreoffice.

Freiburg använder version 3.2.1 av Openoffice, senaste versionen är 3.6.