Genom att göra molnlösningar säkrare hoppas Intel och Mcafee att tekniken blir mer attraktiv för stora företag.

Brist på säkerhet gör att många storföretag fortfarande drar sig för att börja använda molntjänster, även om fördelarna kan innebära lägre kostnader och bättre produktivitet.

Intel och det numera uppköpta säkerhetsföretaget Mcafee har därför presenterat en strategi för att garantera att företag ska kunna lagra data i publika och blandade molnmiljöer på ett säkert sätt.

Målsättningen sägs vara att under de kommande fem åren göra säkerheten i molnet minst lika pålitlig som dagens mer traditionella lokala lösningar.

Företaget ska kombinera hård- och mjukvara så som Intels Trusted Execution Technology och Mcafees Epolicy Orchestrator för att säkerställa kommunikationen mellan olika servrar. Mcafees Move Av anti-malware-mjukvara för virtuella miljöer kommer också att spela en viktig roll, liksom Mcafee Cloud Security Platform.

Förhoppningen är att skapa en etablerad praxis där samtliga produkter används.