Symantecs årliga Threat report som släpptes i veckan, visar att antalet attacker sköt i höjden och ökade med 81 procent under förra året. Dessutom ökade antalet unika varianter av malware med 41 procent under 2011. Från 286 miljoner unika under 2010 till 403 miljoner under 2011.

Även antalet unika infekterade webbplatser ökade, från 42 926 till 55 294. Samtidigt minskade spam avsevärt, liksom antalet nyupptäckta sårbarheter som minskade med 20 procent. Det kan tyckas motsägelsefullt att antalet attacker och antalet unika "vapen" som används i attackerna ökade så kraftigt medan antalet nya sårbarheter minskar.

Symantec menar att denna trend snarare pekar på att angriparna blivit ännu bättre på att utnyttja de sårbarheter och angreppsytor som redan finns.

Man pekar också på sociala nätverk som en grogrund för nya typer av attacker, vilka allt oftare kombineras med någon nivå av social engineering för att utnyttja nätverkens virala struktur där saker snabbt sprids mellan användare. En anledning till att sociala nätverk blivit ett attraktivt mål är inte bara att många använder dem, utan också att många känner sig säkra innanför nätverkets väggar, och inte förväntar sig en attack där.

Ett annat, allt populärare, mål för kriminella är våra smartphones. Symantecs rapport visar att antalet nya mobila sårbarheter närapå fördubblades, 315 mot 163, under 2011 jämfört med föregående år. Man pekar på att attacker mot mobila enheter kan vara både lättare att genomför och mer lukrativa. Om bedragarna lyckas lura sina offer att skicka premium-sms till en viss kostnad, finns risken att många inte ens ser de extra kronorna på sina telefonräkningar. För bedragarna kan det däremot innebära stora intäkter på kort tid.

Symantec varnar för att cyberkriminella inte bara tar befintlig malware och anpassar den för mobilerna, utan också har börjat utveckla virus, trojaner och skadlig kod specifikt för mobila plattformar. 2011 var, enligt Symantec, året som mobilt anpassad malware på allvar blev ett konkret hot mot såväl företag som konsumenter.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning