- Under första kvartalet 2012, har vi redan upptäckt åtta miljoner nya skadliga prover, vilket visar en fortsatt obeveklig utveckling av ny skadlig kod, säger Vincent Weafer, vice vd för McAfee Labs, i ett utalande och fortsätter:

- Samma färdigheter och tekniker som vässats på pc-plattformen utvidgas nu i allt högre grad till andra plattformar, såsom mobila system och Mac, och eftersom allt fler hemanvändare och företag använder dessa plattformar kommer attackerna att fortsätta öka.

Ekonomisk vinst uppges vara en av de viktigaste drivkrafterna för att sprida skadlig kod på Android-plattformen. Nästan 7000 Android-hot har samlats in och identifierats under årets första tre månader, en ökning med mer än 1200 procent jämfört med de drygt 600 Android prover som samlades in under förra årets sista kvartal. De flesta av dessa hot härrör från tredjeparts-appar som normalt inte finns i den officiella Android Market.

När Flashback-trojanen började härja bland Mac-användare i mars hade hoten mot Mac-plattformen redan börjat öka i en stadig takt. Trots tillväxten är virus för Mac fortfarande betydligt mindre vanliga än för pc, med cirka 250 nya Mac malware-prover och cirka 150 nya falska anti-virusprogram för Mac.