Det är sedan tidigare känt att vissa användare som försöker uppgradera från Windows Vista till Windows 7 möts av felmeddelandet "\$windows.~bt\windows\system32\drivers\iastor.sys. Status: 0xc0000359. Windows failed to load because a critical system driver is missing or corrupt". Uppgraderingen avbryts då och Vista rullas tillbaka vilket beror på en felaktig version av filen iastor.sys.

Microsoft har än så länge inte tagit fram någon uppdatering som tar hand om problemet men däremot har man publicerat en manuell lösning. Som du kan se nedan är den något komplicerad.

1. Leta upp C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository och flytta alla mappar som innehåller filen iastor.sys till en annan temporär mapp.

2. Sök efter alla referenser till iastor i de inf-filer som finns i c:\windows\inf. Du behöver bara leta i filer som börja med oem. Detta genom att exempelvis använda kommandot findstr /i /c:"iastor" %windir%/inf/oem*.inf.

3. Flytta de oem#.inf-filer (# är lika med det aktuella siffervärdet) du har hittat samt tillhörande oem#.pnf-filer från c:\windows\inf folder till en temporär mapp.

4. Radera mapparna $~bt, $~LS och $~ från c:\ om de existerar.

5. Ladda ner och installera den senaste versionen av filen iastor.sys från Intels webbsajt.

6. Starta uppgraderingen till Windows 7.