Windows XP, Windows Vista och Windows 7 kan i vissa situationer drabbas av fel som gör att operativsystemet startar om hela tiden. Användare av Windows 8 slipper däremot den problematiken.

När Windows 8 upptäcker att det finns problem med att starta operativsystemet på ett korrekt sätt försöker det göra en omstart. Om även den starten misslyckas visas en meny med de reparations- och återställningsverktyg som funnits med sedan Windows Vista.

– Dessa typer av fel som gör att du normalt sett inte kan starta Windows tar dig per automatik till bootmenyn. Det inkluderar även de fall när det verkar som att Windows har startat korrekt, men då datorn ändå inte kan användas, säger Chris Clark som arbetar med användargränssnitt på Microsoft.

2010 inträffade ett av de senaste mer kända exemplen med oändliga omstarter i Windows. Microsoft skickade då ut en uppdatering som hamnade i konflikt med Windows XP-datorer som var infekterade av ett rootkit.

IDG News