I Windows 8 har Microsoft ansträngt sig för att hantera de ip-scenarion som finns i olika miljöer. I ett blogginlägg på Building Windows 8 skriver företaget att vare sig nätverket har stöd för enbart ipv4, enbart ipv6 eller både ipv4 och ipv6 så kan operativsystemet hantera situationen.

Windows 8 fungerar som så att det testar ipv6-funktionaliteten när det för första gången kontaktar ett nätverk som annonserar att det har stöd för ipv6. Om det fungerar kommer operativsystemet att utnyttja det, men bara om det anser att användarupplevelsen förbättras. I de fall när nätverket har dubbla ipv4/ipv6-stackar så hjälper detta till att förbättra prestandan för de applikationer som använder Windows-api:er.

Informationen om ipv4- och ipv6-stöd som samlas in lagras av Windows 8. Var 30:e dag upprepas testerna.

Ett viktigt mål med ipv6 i Windows 8 var att de existerande routing-vägarna inte skulle påverkas. ”Om ett företag har angett routing-information för ett visst mål så kommer Windows 8 att ta hänsyn till detta, och det oavsett vilken anslutning som Windows har fastställt”, skriver Microsofts Christopher Palmer på Building Windows 8.

IDG News