Bättre algoritmer i trådlösa nätverksnoder ska se till att trafiken inte stockar sig lika mycket.

Fast utplacerade trådlösa noder i så kallade multi-hop nätverk har länge brottats med mängden data som nätverket kan hantera, eftersom trafiken gärna stockar sig i de mest centrala noderna i nätverket. Att sprida ut trafiken ger längre överföringstider och ökad effekt ger snabbare trafik men kan störa överföringarna från andra noder.

Forskare vid North Carolina State University kan nu förbättra läget.
- Vårt angreppssätt ökar den genomsnittliga mängden data som kan överföras i nätverket med minst 20 procent om noderna är slumpmässigt utplacerade och upp till 80 procent om noderna placerats i kluster, säger Rudra Dutta, professor i datavetenskap på NC State.

Metoden som används instruerar varje nod hur mycket kraft som ska användas för varje överföring, beroende på destinationen. Algoritmen avgör helt enkelt när överföringen behöver mer eller mindre kraft, vilket både optimerar trafiken och förlänger drifttiden för de noder som går på batteri.

Forskarnas rapport ska publiceras i tidskriften Computer Communications.