Virtualiseringsprojekt innebär skiftad oro från kostnad till prestanda, enligt en färsk undersökning.

Drygt 63 procent av tillfrågade it-ansvariga i en undersökning utförd av lagringsföretaget Datacore oroar sig allra mest över prestanda när det gäller lagringsrelaterade problem, vilket är en ökning med 36 procent på ett år. Främst handlar oron om nedtid och flaskhalsar så som långsam applikationshantering, hävdar Datacore.

51 procent anger att kostnaden är det största problemet - en minskning med 15 procent sedan fjolårets undersökning.

Fokus har därmed skiftat från kostnad till prestanda, men kostnaderna är fortfarande en betydande del av företagens virtualiseringsbudget. Många sägs avsätta allt mer pengar till lagring och för 37 procent av de tillfrågade har lagringskostnaden ökat under det senaste året.

Datacore menar att undersökningen visar att lagringssystem med hög tillgänglighet och hastighet blir allt viktigare. En lösning, hävdar Datacore, är att använda sig av en så kallad storage hypervisor som optimerar resurserna i infrastrukturen. Datacore lyfter förstås därför fram sin egen San Symphony-V som ett bra alternativ och ska även berätta mer kring lösningen under Ipexpo på Kistsamässan den 9-10 maj.

Undersökningen bygger på svar från 289 it-ansvariga över hela världen och finns att läsa i rapporten 2012 State of the Private Cloud.