I den tredje i artikeln i serien om nyheter i kärnan i Vista dyker Mark Russinovich åter en gång ner på djupet och tar upp nyheter i de underliggande systemen i Windows Vista.

Bland de mest intressanta sakerna Mark tar upp i sin artikel di del tre kan nämnas protected media path, ett samlingsbegrepp för det skydd som ska göra det omöjligt att kopiera en hddvd- eller bluray-film med kopieringsskyddet aacs. I artikeln beskrivs det i detalj hur det fungerar med skyddade processer i Vista.

Vidare så behandlas det nya säkerhetsskyddet aslr, adress space layout randomization, ett skydd som gör att illasinnade personer som försöker skjuta in och köra kod på kända ställen i minnet inte kan göra det eftersom koden laddas slumpmässigt och inte alltid i samma minnesregister.

Mark tar även upp felhanteringen i Vista som är förbättrad sedan XP. I Windows Vista laddas felhanteringen betydligt
tidgare än i Windows XP, där blåskärmar och krascher i ett tidigt skede under uppstart eller inloggning inte loggades i en
kraschdumpfil i XP.

Dessutom är prestanda för krashanteringen förbättrad och förändringar för att program inte längre ska krascha i
tysthet, utan att skicka en rapport till Microsoft för felanalys istället. Det ger i sin tur programtillverkaren en chans att fixa
felet som gör att applikationen kraschar.

Läs hela artikeln: Inside the Windows Vista Kernel: Part 3