Om, och i så fall på vilket sätt, fildelning påverkar film och musikbranschen är omtvistat. SOM-institutet har genomfört en stor undersökning om fildelning och biobesök, och de menar i alla fall att nedladdning av film inte påverkar biobranschen negativt. Åtminstone inte idag.

- Biobranschen är stabil samtidigt som det sker en snabb ökning av illegal nedladdning av film på internet. Man kan fråga sig varför det är så mycket väsen om att nedladdningen skadar branschen, för än kan vi inte se sådana skador, säger undersökningsansvarig Rudolf Antoni till SVD.se.

SOM-institutet drivs av Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Statsvetenskapliga institutionen och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. I undersökningen har omkring 6 000 personer frågats.

Under 2006 gjordes 15,3 miljoner biobesök, vilket är på i stort sett samma nivå som sedan början av 1990-talet. Just när fildelningen tog fart så skedde en viss minskning av biobesöken, men Antoni förklarar det med att föregående period lockade ovanligt många biobesökare i och med Sagan om ringen-filmerna.

42 procent av de tillfrågade menar att "tillåt all fildelning" är ett mycket bra eller ganska bra förslag. 25 procent menar att förslaget är ganska dåligt eller mycket dåligt. 32 procent menar att det varken är ett bra eller dåligt förslag.

Eric Broberg på Svenska Filmdistributörers förening ger inte mycket för undersökningen. Han säger till SVD att den ökning som skedde från 2005 till 2006 skulle varit kraftigare om det inte vore för fildelningen. Han säger också att föreningen genomfört en opinionsundersökning i januari som visar att de allra flesta tycker att upphovsrättsmännen ska få betalt på Internet.

Slutsatser i SOM-institutets undersökning:

"Nedladdningen av film ökar men sänker inte biobranschen"

"Det finns inget brett folkligt stöd för kriminaliserandet av fildelning"

"Synen på fildelning och upphovsrätt kan bli en viktig valfråga 2010"

Källa: Film, pirater och sjunkande skepp

Källa: SVD.