Säkerhetscentret skrev tidigare idag om att Brottsförebyggande Rådet lagt fram en rapport om hur barn ofta drabbas av pedofiler på nätet, så kallad grooming. Ämnet tas också upp i boken Handbok för föräldrar – lär dig vad ditt barn gör på internet, som lanseras i samarbete med kampanjen Surfa Lugnt. Författare är Per Hellqvist, som till vardags arbetar som säkerhetsexpert på Symantec. Förutom grooming diskuteras flera andra ämnen som är viktiga för barnet när det sitter framför datorn. Däribland källkritik, mobbing, virus och att skydda personlig information.

- Eftersom jag är småbarnspappa har jag fått lite andra perspektiv på vad jag vill engagera sig i. Jag kände att ville göra en insats. I flera år har jag sett otäcka saker på Internet, och min uppfattning är att det snarare blir värre än bättre. Många föräldrar vet inte vad deras barn gör och kan utsättas för på nätet, säger Per Hellqvist till Säkerhetscentret.

I anknytning till boken finns också en webbplats, som ska samla ytterligare resurser. Från hemsidan går att beställa boken, och det förs även diskussioner med förlag så att boken kan köpas också från bokhandeln.

- Det går att hitta en del om ämnet på webben, men jag tror att det behövs en bok då alla inte är så vana vid att söka information på nätet. Den som läser boken hoppas jag kan skapa en miljö i hemmet där det går att prata öppet med sina barn om det här.

Handbok för föräldrar kan beställas från www.handbokforforaldrar.se

Fakta

Per Hellqvists tre viktigaste råd till föräldrar:

- Ställ datorn synligt, exempelvis i vardagsrummet och inte i barnens sovrum.

- Ha tydliga riktlinjer om hur barnet ska använda sig av Internet.

- Engagera dig i vad barnet gör vid datorn. Ställa frågor och prata om det.