Bibliotek och myndigheter upplåter ofta datorer till allmänheten för att kostnadsfritt använda internet. Är man villig att betala en liten slant finns dessutom internetcaféer. Förutom att det ger turister eller personer som inte har tillgång till internet hemma en möjlighet att mejla och betala räkningar så möjliggör det också anonymisering. Använder man Internet från hemmet eller arbetsplats går det ofta att spåra från vilken IP-adress och därmed vilken uppkoppling eller person olika aktiviteter har skett.

Men möjligheten att vara anonym kan naturligtvis också användas i mer dunkla syften. Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie vid Rikskriminalpolisens it-brottssektion, berättar att brott som begås med hjälp av offentliga internetuppkopplingar har ökat.

– Det har blivit vanligare. Generellt är det så att de som begår brott har fått större insikt i hur man kan bli spårad. Detta är en utveckling man kunnat förvänta sig, säger Anders Ahlqvist till SvD.se.

Ahlqvist berättar vidare att biblioteken brukar undvika att ta namn på den som använder deras datorer av rädsla för att bryta mot personuppgiftslagen. En enhetschef vid ett kommunalt bibliotek berättar för SVD.se att de diskuterat frågan och en åtgärd de vidtagit är att placera skärmarna synligt.

Källa: SVD.se