1. Se till att ha släppt en första version.
Om du bara har lösa skisser eller en nedplottrad idé är chansen väldigt liten att någon superprogrammerare som inte känner dig skulle vilja gå med i just ditt projekt. Communityn är inte en stor grå oformlig massa som jobbar gratis utan den består av individer som är med i ett eller ett fåtal projekt och de är ofta noga med vilka projekt de ska lägga sin tid på. Du måste alltså själv ha producerat något först som de kan utgå ifrån och därefter hjälpa till med.

2. Välj rätt licens
Den licens du väljer för ditt projekt är också kritiskt för om du kommer att få stöd från andra utvecklare eller inte. Som du själv kan förstå kommer du inte att få mycket stöd om du väljer en proprietär licens där du själv blir allsmäktig härskare. Om din applikation främst är riktad mot Linux så är GPL det mest accepterade alternativet, är det en generell komponent som du vill ska vara tillgänglig för precis alla plattformar och även kunna användas i kommersiellt kan du välja BSD-licensen, eller till och med säga att koden är public domain.

3. Städa upp koden
Ett projekt som ska lyckas som öppen källkod måste som regel vara bättre skriven än en proprietär motsvarighet. Felet som många gör när de går från en proprietär licens till en öppen motsvarighet är att de bara lägger ut källkoden på någon server och säger att det nu är GPL eller vad det nu kan vara. Koden behöver allt som oftast en ordentlig uppstädning innan den är lämplig att offentliggöras. Jämför med när vissa delar av koden till Windows släpptes och man hittade allt från fulhack till rena svordomar bland kommentarerna. Det är också anledningen till att det är först nu som Sun släpper Java fritt. De har ägnat det senaste året åt att städa upp koden och kategorisera komponenterna.

4. Bli en duktig kommunikatör
Om du vill involvera andra i utvecklingen måste du bli duktig på att kommunicera ut vad projektet går ut på till de som ingår i din community. Det räcker alltså inte bara med att vara en superprogrammerare, du måste även vara en duktig kommunikatör och duktig på att strukturera och definiera arbetsuppgifter. Var tydlig med vilken kompetens du efterfrågar i projektet och vilka uppgifter du vill ha hjälp med så är chansen större att du hittar duktigt folk.

5. Jobba åt andra öppna projekt
Om du inte själv har varit med i något annat öppet projekt tidigare har du inte någon erfarenhet att luta dig tillbaka på. Gå gärna med i ett eller två andra projekt, se hur de är strukturerade, lär dig hur de kommunicerar och dra dina egna slutsatser. Det blir en ovärderlig erfarenhet när du själv ska starta ditt eget projekt.

Vilka är dina erfarenheter? Hur har du själv gjort eller hur skulle du gå tillväga? Skriv en kommentar!