Insikten om att helelektroniska medier faktiskt kunde vara viktiga i opinionsbildningen kom 1980 när den stora skandalen kring framtidsforskaren Eskil Bloch och Maj Wechselmann och hennes eventuella samröre med Sovjetunionen hamnade i KOM och resulterade i ett domslut och ett krav från domstolen att domslutet skulle publiceras i mötet Fritt Forum i KOM.

Wechselmann ville ju hävda att den stackars, stackars ubåten hade kört fel för att vartenda navigeringsinstrument de hade var trasigt, och gjorde en film om detta. Att hon fick pengar från Moskva bevisades ju senare.

Marinen höll med


Ännu mera störande blev det när sagda Wechselmann satt i ett TV-program tillsammans med två marinofficerare och helt fräckt påstod att ubåten inte kunde ha manövrerat korrekt för att man kunde höra mellanvågsstationer på radiopejlen, fast det är just det radiopejlen är till för.

Och officerarna gav henne rätt! Att ramantennen, som man såg på TV-programmet, var lite böjd, spelar ju ingen roll.

Wechselmanns andra påstående var att DECCA-navigatorn som ubåten använde hade inte tillräcklig noggrannhet för att de skulle kunna navigera i den där smala kanalen i Blekinge skärgård. När jag kollade efteråt så visade det sig att DECCA på just det där stället hade en upplösning på cirka 250 meter. Nej, det skulle inte ha gått att navigera i den kanalen för dan var visst bara 50-100 meter bred, men noggrannheten räcker mer än väl för att de skulle kunna veta att de befann sig på svenskt territorialvatten.

Minkfötter


Man anknyter gärna till debatten om huruvida det var miniubåtar i Hårsfjärden 1982 eller om sonaroperatörerna hade hört minkfötter istället för ubåtspropellrar.

Jag frågade en ubåtskapten om saken och han sade mycket diplomatiskt att man förmodligen kunde höra skillnad på minkar och ubåtar.

Det knäckte lite grann mitt förtroende för Sveriges flotta. Inte de operativa enheterna, alltså soldaterna som satt och lyssnade kunde givetvis skilja på en ubåt och en mink. Det störande var att de höga herrarna försökte ljuga för folket, folket som betalar deras löner och räknar med deras skydd.

Naturligtvis skrattade hela landet åt lögnen, vilket innebar att hela landet skrattade åt Marinen.

Återupplev den elektroniska historien


Vill du uppleva lite verklig elektronisk post-nostalgi kan jag rekommendera en titt på Jacob Palmes återtagningar av gamla backupband med KOM-inlägg från 1979-80, på dsv.su.se/jpalme/qzkom.