Fråga vilken it-ansvarig som helst och han eller hon kommer att höja tunna lösningar till skyarna – och det med rätta. Det ligger dock i sakens natur att så kallad SBC, Server Based Computing, mest fokuserar på servern. Klienterna lägger man inte lika mycket omsorg på, vilket gör att de kan bli både dyra och tungrodda om man köper dem färdiga.

Ett alternativ är därför att använda gamla arbetsstationer som klienter, och på något sätt låta dessa betala den satsning som man gör på serverparken.

Det gäller bara att hitta ett effektivt och enkelt sätt att hantera dessa maskiner. Det är här Thinstation kommer in i bilden. Det är en Linuxbaserad tunn klient som förvandlar din gamla arbetsstation till en tunn klient med stöd för exempelvis Citrix ica, Microsofts rdp, 2X, Cendio Thinlinc, Tarantella, Telnet och ssh.

Kom igång snabbt


Thinstation kan startas direkt från nätverket med hjälp av pxe, alternativt från en diskett, cd-skiva, hårddisk eller flashdisk. Valet är ditt och så flexibelt att ingen blir besviken.
Det finns även stöd för klienternas usb- och lpt-portar så att minneskort och skrivare är med i matchen.

Det finns tre olika metoder för att komma igång med Thinstation. Den första och enklaste är färdiga images med Thinstation som med hjälp av en inställningsfil ansluter till den önskade tunna miljön. I sin enklaste form åstadkommer man detta med hjälp av en cd-skiva som har själva imagen och en diskett med inställningsfilen. I denna definieras förutsättningarna för anslutningen till servermiljön.


Allt sker i arbetsminnet. Uppstart för en klient som vi kör i VMWare. Med hjälp av pxe får vi access till tftp-servern och laddar ner klienten som sedan exekveras i arbetsminnet. Således inget behov för lokal disk.

Givetvis går det bra att packa upp imagen och inkludera inställningsfilen innan man bränner ner hela härligheten på en cd-skiva. Det fungerar utmärkt, är bra som demonstration men lär knappast imponera på den breda massan.

Smidigt starta över nätverket


Då är det mer vettigt att ladda ner en färdig image anpassad för uppstart över nätverket. Vad vi behöver utöver den färdiga imagefilen är en arbetsstation, gärna modell äldre. Det finns inga krav på cd-spelare, diskettstation eller hårddisk – allt laddas och hanteras i minnet. Där­emot bör vi ha ett nätverkskort som stödjer nätverksboot.

För att inte alla ska rusa ner i källaren och ta fram sina äldsta lik så kommer även med Thinstation ett lägsta krav: Man bör minst ha en Pentium maskin med 64 megabyte arbetsminne.
När klienten är på plats görs resten av arbetet på servern. Vi väljer att installera miljön på en Windowsserver. Först packar vi upp det färdiga paketet med filerna till den tunna klienten.
På servern kommer vi att utnyttja två servertjänster för att distribuera paketet till de anslutande arbetsstationerna. De två servertjänsterna är dhcp och tftp. I paketet från Thinstation finns det färdiga tjänster att nyttja, men eftersom vi är på en Windows-server väljer vi helt enkelt de tjänster som med­följer.
I dhcp-tjänsten behöver vi lägga till två alternativ (options) i det aktuella dhcp-scoopet. De två värdena är 66 och 67.

Vi behöver även installera en tftp-tjänst, och den finns i Remote Installation Services. Den ska installeras och konfigureras på så sätt att vi pekar ut en katalog där vi sedan placerar det färdiga paketet med filerna till klienten.

När en klient sedan startas får den en dhcp-tilldelad adress från dhcp-servern, som med hjälp av värdena pekar ut tftp-servern. Denna trycker sedan ner klienten till arbetsstationen, som efter nerladdning startar upp klienten.

Bygg din egen klient


Det är nu det börjar klia i teknikerfingrarna. Den färdiga klienten är lite tråkig och man saknar exempelvis ljudstöd.

För att skapa en egen klient behöver man två saker. En arbetsstation med Linux och ett fullständigt klientpaket från Thinstation. Då kan du skapa ditt klientpaket från grunden och själv avgöra exakt hur allt ska se ut. I princip laddar man ner det senaste paketet från webben och packar upp det på sin arbetsstation. Därefter bygger man sitt paket genom att förändra filen build.conf. När allt är klart bygger man ihop paketet med kommandot ./build. Det låter enkelt, är inte så komplicerat men tar lite tid, framförallt om man har speciella önskemål.


Busenkelt. TS-O-Matic hjälper oss att bygga en egen klient direkt på webben. Det är nästan så att man skäms, så enkelt det är.

Om du inte känner att detta lockar så finns det färdiga tjänster, TS-O-Matic, på nätet där du med hjälp av en guide kan skapa ditt paket. Det känns nästan pinsamt enkelt när man väljer allt från vilket hårdvarustöd som ska nyttjas till vilka bilder som ska visas vid uppstart. När allt är klart väljer man bara att bygga klienten. Det sista som sker är att man får skapa inställningsfilen som bakas in i paketet.

Inställningsfilen är själva hjärnan i en Thinstation-klient. Det är här som alla inställningar specificeras. Egentligen består inställningsfilen av flera olika filer som alla heter thinstation.conf.<någonting>. Beroende på om du startar från en lokal installation eller från en tftp-baserad lösning så läses olika filer in.

Så funkar inställningsfilen


Först läses thinstation.conf.buildtime in. Den filen finns alltid lokalt och skapas den första gången som en klient startas. Därefter hämtar den thinstation.conf.network från tftp-servern. Näst på tur är thinstation.conf.hosts som används främst för att gruppera klienter och skapa speciella inställningar för respektive grupp. Om man har en helt enhetlig miljö kan man givetvis ignorera detta men oftast har man ett antal klienter som ska ha speciella inställningar. Kanske ett vassare grafikstöd eller möjligheten att kopplas till en speciell server. Den sista filen som eftersöks är den lokalt placerade thinstation.conf.users.


Det kliar i fingrarna. Thinstation.conf.network är som synes ett paradis för den som vill knacka lite kod.

Alla filer läses in och alla kommandon kan förekomma i alla filer. Den sist inlästa regeln är den som ”vinner”, så det gäller att fundera en hel del över sin tilltänkta miljö innan man skrider till verket. Viktigt är också att tänka på att man givetvis inte kan utföra kommandon med komponenter som inte är inkluderade i klienten – har du valt att inte skicka med en ica-klient så lär det inte heller löna sig att kalla på den.

Öppen kod ger dynamik


Styrkan med en open sourcebaserad lösning är att användarna på ett enkelt sätt kan bidra med tankar och kod för att föra utvecklingen framåt.

Thinstation är inget undantag, snarare tvärtom – hemsidan är fylld av olika tankar och idéer. En del har spunnit vidare på konceptet att inkludera ett antal lokala applikationer så att klienten blir mer självständig. Exempelvis gör lokalt placerade webbläsare att klienten blir mer dynamisk och serverparken avlastas.

En annan briljant tanke är möjligheten att dynamiskt använda tftp-servern för att uppdatera klienter. I väldigt snabba nät kan man konfigurera klienterna till att ladda ner en ny konfiguration vid varje uppstart.

Automatiska uppdateringar


Kommandot för detta heter HPUPDATE. Tillsammans med rätt konfiguration gör det att varje klient vid uppstart kontrollerar med tftp-servern om det finns någon ny mjukvara tillgänglig.

Gör det inte det så startar klienten upp med den lokala mjukvaran. Finns det ny mjukvara tillgänglig så laddas den ner.
Det tar lite tid att få till alla parametrar, men när det väl är på plats så är det bara att luta sig tillbaks.

Thinstation är ett riktigt vasst koncept och om du ger det ett par timmar tror vi att du får en helt ny syn på hur klienterna ska hanteras.

Fakta