I Windows XPs och Vistas startmeny listas ett valfritt antal program, typiskt de program som används ofta. Det låter enkelt men i själva verket så är det inte bara de senast öppnade programmen som visas på Startmenyn utan Microsoft har lagt till andra kriterier i logiken för hur programmen på Startmenyn väljs ut.

I grund och botten är det ett poängsystem där ett program får poäng för varje gång det startas, samtidigt som det förlorar poäng för ju längre tid som går utan att det startas. På Startmenyn listas helt enkelt de program som har högst poäng. Mer än så säger inte Microsoft om Startmenyn, utan sedan kommer finsorteringen av Startmenyns program in i bilden, detaljer som Microsoft inte avslöjar på grund av att funktionen som sköter detta är patenterad.

Finsorteringen av de program som hamnar på Startmenyn består bland annat i att program, inte genvägarna, får poäng varje gång de startas. Faktum är att programmen behöver inte ens startas från Startmenyn för att få poäng och visas där.

I Windows Vista har ytterligare finslipningar lagts in jämfört med Windows XP, bland annat filter för vilken genväg som väljs ut för ett program som aldrig har körts från startmenyn tidigare, där genvägar utan påhängande växlar väljs ut framför program med växlar.

Mer information hittar du här och här.