Finlands justitiedepartement fattade beslutet att migrera till OpenOffice.org. Efter migreringen har OpenOffice.org installeras på 8500 maskiner och Microsoft Office kommer att ha krymt från dagens 3000 installationer till 1500.

Justitiedepartementet var relativt tidigt ute och utvärderade OpenOffice.org redan under 2005 och satte igång ett pilotprojekt under följande år. Migreringen utfördes därefter detta året.

När studien utfördes var det tre olika officepaket de jämfört men det visade sig att det inte var OpenOffice.org som låg bäst till i pris.

Om en migrering skulle gjorts till Lotus SmartSuite, som de använder i stor utsträcking idag, skulle det kostat 16 miljoner under en 6-års period i licenskostnader, utbildning, dokumentkonverteringar och underhåll. Men på grund av den långsamma utvecklingstakten och brist på innovation var det alternativet inte intressant. Motsvarande siffra för Microsoft Office skulle bli 61 miljoner. OpenOffice.org däremot skulle komma att belasta budgeten med 18 miljoner.

44 procent av kostnaden för migreringen till OpenOffice.org skulle handla om konvertering av existerande dokumentformat till det öppna formatet ODF.

Något som föll våra grannar i smaken var OpenOffice.org's möjlighet till multi-save, det vill säga möjligheten att spara ett dokument i tre olika format på en och samma gång. PDF, ODF och ett Word-kompatibelt format. Rapporten visar också att de gillade möjligheten att installera "OpenOffice.org Portable" på ett USB-minne och på så vis alltid ha en installerad kopia av Office-paketet vid behov.

En fullständig migrering till OpenOffice.org var inte möjlig eftersom en del av infrastrukturen var byggd kring Microsoft-komponenter som VB-skript och i vissa fall bunden till bakomliggande system.

Läs mer: