Redundanta DHCP-servrar är få förunnat och kräver antingen Windows Server 2003 Enterprise-servrar för att få klusterfunktioner eller kostsamma tredjepartsprogram. Ofta är DHCP-servern en bortglömd server som fyller en mycket viktig nätverksfunktion. Programment DHCP Redundancy löser problemet och låter dig med enkla medel skapa DHCP-redundans, dessutom utan kostnad.

Projektet har startats och drivs av svenska Stefan Hellman som själv kör detta i sitt nätverk med 4500 klienter.

Principen går ut på att du i ditt Windows Server 2003-nätverk har två DHCP-servrar, en aktiv och en vilande. Den aktiva servern replikerar varje natt inställningarna och DHCP-leaserna från den aktiva DHCP-servern till den vilande. Sedan snurrar en tjänst som kontrollerar om DHCP-servertjänsten är igång på den aktiva servern. Om svaret blir nej så dras DHCP-servertjänsten igång på den vilande servern som sedan tar över ända tills den primära DHCP-servern är uppe igen.

Mer information om hur du fixar DHCP-redundans i Windows Server 2003 hittar du här.