Under måndagen röstade standardiseringsorganisationen SIS igenom att Sverige kommer föreslå Office Open XML (OOXML) som global standard vid ett internationellt möte den andra september. Enligt kritiker så har Microsoft utövat påtryckningsmetoder för att ragga röstare till måndagens möte. Flera av Microsofts guldpartner fick ett brev i vilket det stod att läsa att de ”förväntades” komma dit och rösta ja, och erbjöds för det ”marknadsbidrag”. Företrädare från Microsoft anser att det rör sig om ”dåliga formuleringar” och att de ska ha velat återkalla brevet.

Enligt nyhetssajten Groklaw har mer eller mindre kaosartade omröstningar skett också i en lång rad andra länder.

I Portugal hävdar Rui Seabra, en av deltagarna på ett möte i juli, att Sun och IBM nekades delta på grund av att rummet för mötet bara tog tjugo personer. De som kom dit först fick tillträde till mötet. När Sun och IBM dök upp var antalet mötesdeltagare 24, men trots att lediga stolar fanns kvar nekades företagen inträde. Detta enligt minnesanteckningar från Rui Sebra.

Från Tyskland rapporteras det att Google och Deutsche Telekom fick tillträde till mötet, men nekades rösträtt. Anledningen där ska varit att de dök upp för sent och därför inte ansågs ha tillräcklig insyn i vad man skulle rösta om. Uppgifterna kommer från nyhetstjänsten Heise.

I Italien skedde omröstningen den 13 juli. De som var med i arbetsgruppen den 8 juli hade rätt att rösta. Den sjunde juli bestod gruppen av IBM, Microsoft, CEDEO, OpenOffice.org i Italien och HP, men på eftermiddagen den åttonde hade ytterligare 78 företag och organisationer gått med. Det uppger en italiensk mötesdeltagare i sin blogg.

Soppan fortsätter i flera andra länder. I Schweiz har Free Software Foundation Europe lämnat in en överklagan mot hur arbetsgången sett ut.

Uppgifterna bör tas med en nypa salt, då det både bland förespråkare och motståndare till OOXML finns starka ekonomiska intressen, men rapporterna i sig visar ändå på starka motsättningar mellan förespråkare och motståndare till standarden.