Vista-användare som sitter på Lunds öppna stadsnät kan enligt tidningen Metro teknik inte koppla upp dig mot internet på grund av en bugg i Vista. Enligt tidningen finns det en linuxserver som delar ut ip-adresser på nätverket i Lunds öppna stadsnät och Windows Vista ställer frågan om att erhålla en ip-adress på ett sätt som linuxservern inte uppfattar korrekt.

Detta leder till att Vistadatorn inte får något svar och därmed heller ingen ip-adress så att datorn kan komma ut på internet. Lunds Energi som driver Lunds öppna stadsnät svarar att felet beror på en bugg i Windws Vista och att de inte har några planer på att ändra konfigurationen av linuxservern så att Vista-användare kan ansluta till internet.

Enligt användaren Annie Johansson som är en av de som upplever problemet hänvisar Lunds energi till en fix på Microsofts supportsidor men enligt henne så hjälper inte den fixen alls.

Källa: Metro