Som ett led i att säkra Internets robusthet i Sverige har .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) pekat på säker namnuppslagning, DNSSEC, som en viktig åtgärd. I början av året genomfördes ett stort test av DNSSEC på lan-partyt Dream Hack, något som föll väl ut och resulterade inte i ett enda supportärenden och endast en marginell ökning av trafiken.

Nu har Gävle Kommun i skarpt läge infört DNSSEC. Det skriver .SE i ett pressmeddelande. Ulf Bergkvist, enhetschef för drift och teknik på IT-avdelningen, framhåller hög driftsäkerhet som anledningen.

- Vi har 7500 användare i vårt nätverk. Vi vill vara säkra på att de kommer fram till rätt server när de loggar in, och det kan vi vara med DNSSEC, säger Ulf Bergkvist.

Tjänsten DNSSEC lanserades av .SE i februari i år, och Gävle är den första kommunen i Sverige, och enligt .SE troligen världen, som börjar använda sig av den.

- Flera .SE-ombud kommer att börja erbjuda vår DNSSEC-tjänst under hösten. Stora företag i finanssektorn är också mycket intresserade, säger Michael Winberg som är projektledare för DNSSEC hos .SE.

Genom DNSSEC signeras namnuppslagningarna med kryptering, med tanken att försäkra exempelvis att den som styr in webbläsaren på en adress verkligen kommer dit.