Om tre år tror Microsoft att 100 miljoner användare kommer att ha skrotat sina vanliga kontorstelefoner och i stället använder sin persondator för att ringa och ta emot telefonsamtal direkt ifrån företagets Office-program, detta tack vare verktyg som Office Communications Server 2007 och Office Communicator 2007.

- Det betyder att en femtedel av alla som använder Office idag kommer att ha gått över till ip-telefoni om tre år, säger Micael Berger som är produktmarknadschef på Microsoft för "unified communication" där Office Communications Server 2007 och Office Communicator 2007 ingår.

Microsoft tror att antalet företag som går över till ip-telefoni kommer att öka med 50 procent under de närmaste tre åren och att kostnaden för en genomsnittlig ip-telefoninstallation kommer att halveras jämfört med idag.
- Hittills har den höga kostnaden för själva ip-telefonerna varit ett hinder för tekniken. Undersökningar pekar på att telefonerna kan stå för så mycket som 40-45 procent av den totala kostnaden.

Micael Berger tror att kostnaden för den hårdvara som behövs för ip-telefoni kommer att sjunka markant. På Microsofts konferens för hårdvaruutvecklare som hölls i maj visade nio tillverkare upp 15 ip-telefoniprodukter som är anpassade för Microsofts kommunikationsprogram.

Bland produkterna fanns avancerade ip-telefoner med egen lur, knappsats och bildskärm, trådlösa och trådburna headset, en bildskärm med högtalare, mikrofon och webbkamera och Microsofts egen mobila videokonferensprodukt Roundtable.

Roundtable har en kamera som kan visa en 360-graders bild av konferensrummet. Med hjälp av sex mikrofoner känner Roundtable av vem som pratar mest för tillfället och fokuserar på den personen.

Micael Berger tror att produkten kommer att bidra till en ökad användning av videokonferenser. Roundtable kommer att finnas för leverans i höst i samband med lanseringen av Microsofts nya kommunikationsprogram.

Något pris är inte satt men på företagets amerikanska webbplats nämns att priset kommer att hamna under 3 000 dollar (21 000 kronor).

Microsoft Roundtable är en videokonferensutrustning som via usb ansluts till en dator som kör Office Communications Server 2007 eller Live Meeting.

Kan du tänka dig att ringa med Office?
Det är inte längre tillåtet att rösta.