Microsofts utvecklare Darko Kirovski och Henrique Malvar har tagit fram ett kopieringsskydd som använder sig av militär teknik. I likhet med militären används spread-spectrum, frekvenshoppning. Tekniken har patentskyddats.

Skyddet bygger på digital vattenstämpling och är inget som i sig förhindrar otillåten kopiering, men med hjälp av vattenstämplingen ska det gå att spåra varifrån ljudet i en viss fil kommer.

- Vattenstämpeln identifierar skaparen, genom att inkludera en signatur som är inbäddad i ljudsignalen och inte kan tas bort. Vattenstämpeln är designad att klara alla typer av bearbetning och skadliga attacker, står att läsa i patentet.

Vattenstämpeln ska också vara kvar även om man exempelvis först spelar över musiken till ett kassettband för att sedan återigen digitalisera till en mp3-fil.

Robert Weber, som i sin blogg Managing Rights, skriver om upphovsrätt och DRM, är kritisk och menar att det egentligen inte är att betrakta som ett oknäckbart kopieringsskydd, utan möjligen oknäckbar vattenstämpling.

Han frågar sig också om det inte finns risk att lyssnaren märker av vattenstämplingen när denna lyssnar, och hur pass tydlig vattenstämplingen kommer finnas kvar när man konverterar innehållet från ett format till ett annat, exempelvis från mp3- till aac-format.

Källa: Information Week.