Marknaden för skadlig kod omsätter idag miljardsummor och antalet olika virus uppgår till hundratusentals. Utvecklingen har dock inte gått över en natt. Åtminstone sedan 1982 har det funnits virus ute i ”det fria”, även om det skulle dröja ytterligare ett par år innan man började använda begreppet ”virus”.

Vilket som var världens absolut första virus är omtvistat. Klart är i alla fall att Elk Cloner var ett av dem, åtminstone som fick spridning på annat än en experimentell nivå. Personen bakom var då femtonåriga Rich Skrenta som skapade sitt virus på en Apple II.

När en dator bootades upp med en infekterad diskett så smittades den. Vid var femtionde uppstart visades sedan följande meddelande på skärmen:


Elk Cloner: The program with a personality
It will get on all your disks
It will infiltrate your chips
Yes it's Cloner!

It will stick to you like glue
It will modify RAM too

Send in the Cloner!


Satte man in en annan diskett så infekterades också den. Då Skrenta vid tidpunkten kopierade en hel del spel åt sina vänner, vilkas disketter han lade in viruset på, så började viruset så sakteliga få spridning.

Så här i efterhand, 25 år senare, har Skrenta avfärdat viruset som ett ”dumt practical joke”.

Fler virus? Här finns hela listan!

Fakta

Typ: Bootsektorvirus
Operativsystem: Apple DOS 3.3
Tidpunkt: Sommaren 1982
Skapare: Rich Skrenta


Läs mer

Computer Viruses - Theory and Experiments (1984)
Security Focus: A history of viruses (2000)