Finansdepartementet överlämnade idag budgetpropositionen för 2008. Enligt förslaget, som ska röstas om i riksdagen, får Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, fem miljoner mer per år.

Ambitionen från regeringens sida är att Sitic ska kunna vara tillgängliga dygnet runt, något som Sitic själva ser ett behov av. Kontorsarbetstider räcker ganska bra för att hålla koll på läget i Europa, men då akuta saker inträffar i andra tidszoner är det inte tillräckligt, menar Sitic.

- Fem miljoner räcker inte till att ha folk på plats dygnet runt, däremot hoppas jag att vi ska kunna lösa det genom beredskapstjänstgöring. Exempelvis vid överbelastningsattackerna som var mot Estland tidigare i våras hade det funnits ett behov av mer resurser. Ett annat exempel är attackerna som varit mot Regeringens webbplats, säger Stefan B. Grinneby, chef på Sitic.

Utanför kontorstider kan Sitic då ha kontakt med systerorganisationer världen över. Förutom att ha dygnetrunt-jour vill Sitic öka stödet till samhälleliga organisationer.

- Vi vill informera myndigheter, landsting och kommuner om att vi finns och vilka resurser vi kan bistå med. I nuläget är vår verksamhet framför allt varnande. Förhoppningen är att kunna bidra vara till mer direkt hjälp.

Fakta

Den särskilda redovisning som PTS lämnat till regeringen över Sitic pekar på att deras verksamheter behöver stärkas, bl.a. med utökad bevakning dygnet runt sju dagar i veckan. Sårbarheter, incidenter och attacker mot Internet pågår dygnet runt och det är därför otillräckligt att arbete med detta endast bedrivs under kontorstid.

Med ökade resurser kan Sitic inom sitt kompetensområde också bistå fler myndigheter i deras arbete med att utveckla interna ledningssystem för informationssäkerhet.

Regeringen föreslår i denna proposition att Sitic förstärks så att verksamheten kan bedrivas alla dagar dygnet runt och i ökad utsträckning understödja andra myndigheternas informationssäkerhetsarbete.

Källa: Prop 2007/08:1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer (i pdf-format)