Open Mobile Terminal Forum (OMTP) har nu tagit beslut om att micro-usb ska användas för att ladda mobiltelefoner. I OMTP ingår bland annat Nokia, Sony Ericsson, Motorola och LG.

Micro-usb är mindre än mini-usb, och passar därför också bra i på de allra senaste mobiltelefonerna som många gånger är oerhört tunna. Standarden kan förutom att ladda telefonen även användas för dataöverföring.

I och med det beslut som OMTP nu har tagit kommer vi förhoppningsvis att så snart som möjligt slippa krånglet med att ha olika strömkablar till olika telefoner.

Källa: Cnet News