En av de äldsta metoderna för att säkra kommunikationen i trådlösa nätverk är WEP (Wired Equivalent Privacy). Redan i ett tidigt skede började krypteringen att attackeras, och säkerhetexperter brukar numera rekommendera en starkare kryptering, så som WPA1 eller WPA2.

I Tyskland vid universitetet i Darmstadt har en grupp forskare på tre personer publicerat ett dokument som beskriver hur 128-bitars WEP-kryptering kan knäckas på mindre än en minut. I praktiken är dock själva nyckeln bara 104 bitar, de övriga 24 utgör initialiseringsvektorn.

Enligt forskarna är det med deras metod möjligt att i 50 procent av fallen knäcka krypteringen genom att fånga upp 40 000 paket, vilket under gynnsamma förhållanden ska gå på mindre än en minut. Analyseras 60 000 paket ökar sannolikheten till 80 procent, och vid 85 000 avlyssnade paket är det 95 procent sannolikhet att krypteringen kan knäckas.

En teknisk beskrivning på hur attacken kan utföras samt en proof of concept finns här.