Många av företagen idag genomgår en succesiv övergång till Linux och öppen källkod. IBM har sitt eget UNIX-baserade operativsystem AIX, men är samtidigt tätt involverade i communityn för öppen källkod.

Sun Microsystem genomgår också en transition där såväl hårdvaru som mjukvarustacken håller på att öppnas upp. Produktlinjen OpenSparc, OpenSolaris, OpenJDK, OpenOffice talar sitt tydliga språk.

George Weiss menar på att Linux nu är "tillräckligt bra" för runt 80 procent av alla de program och miljöer som körs idag.

Källa: eWeek