När allas ögon är fokuserade på striden mellan Microsoft Office och OpenOffice.org så håller utvecklarna av KOffice på att arbeta i det tysta.

KOffice 2.0 ska lanseras någon gång under första halvan av 2008 och kommer att fungera under Windows och Mac OS X likväl som under Linux.

KOffice 2.0 byggs på samma grafiska ramverk som kommande KDE 4 nämligen Qt4.

- En "bieffekt" av att använda Qt4 är att det blir möjligt att utveckla för flera plattformar, och fler och fler börjar dra nytta av de fördelarna, det säger Sebastian Kugler som är talesperson för KDE e.V

Organisationen bakom KDE, KDE e.V börjar få lite pengar i kassan och använder en del av de här pengarna till resebidrag för utvecklare så de kan träffas och prata ihop sig om en 'Windows-port av KOffice 2.0.

Sebastian säger att själva KDE under Windows inte är något projekt som har någon högre prioritet men att det ändå sker mycket utveckling inom det området eftersom det finns intresse av att köra KDE-program under Windows. Dessutom är KDE utvecklat för att vara just plattformsoberoende.

När det gäller fri mjukvara på Windowsplattformen så går meningarna isär. En del utvecklare hävdar att det hämmar Linux tillväxt medan andra anser att det underlättar en övergång till öppna alternativ.

Sebastian Kugler själv säger att det är svårt att säga om KOffice 2.0 under Windows kommer att ge några positiva synergieffekter när det gäller KDE på Linux.

- För någras del så resulterar det säkert i att en migrering till en fri plattform är mindre aktuell men å andra sidan så har vi användare som inte kan byta så värst enkelt och då kan vi ändå öppna upp dom för KDE, säger Sebastian.
- Att köra KDE-program under Windows har ju också den positiva fördelen att ett företag med en mixad miljö kan standardisera kring program som till exempel KMail som e-postprogram och då slippa underhålla två olika plattformar.

En annan positiv effekt som Sebastian Kugler lyfter fram är att genom att stöda Windows så kommer fler utvecklare att få upp ögonen för KDE vilket kommer att leda till bättre produkter.

- Men KDEs fokus kommer altid att ligga på fri mjukvara och fria plattformar, inklusive operativsystemet, säger Sebastian Kugler avslutningsvis.

Källa: Computerworld Australia