Mozilla har nyligen anställt två utvecklare som ska arbeta med att ta fram en mobil version av Firefox med namnet Mobile Firefox. Det är dock ännu oklart exakt för vilka plattformar den kommer att anpassas för.

En av anledningarna till Mozillas intresse för en mobil version av webbläsaren, är att de anser att folk på allvar har fått upp ögonen för att surfa på små handhållna enheter sedan Iphone lanserades.

Sedan tidigare arbetar Mozilla med Mozilla2 som är andra generationens plattform för Firefox. Som en del i detta arbete har de också den mobila plattformen i åtanke. Mozilla2 kommer förmodligen att vara klar i början av 2009.

Tidigast under 2008 kommer Mobile Firefox att vara färdig för lansering.

Källa: PC World