Problemet med att skicka datasignaler i koppartrådar som från början enbart var avsedda för telefonsamtal, är att de olika trådarna stör varandra. Därför går det i dag inte att komma upp i mer än cirka 24 megabit per sekund.

John Papandriopoulos vid Melbourne University i Australien, har nu tagit fram en teknik som mer eller mindre eliminerar störningsproblemet så att hastigheten kan skruvas upp till hela 250 megabit per sekund.

Tekniken bygger på att man använder matematiska beräkningar för att minimera interferensen mellan koppartrådarna, och det tog för övrigt ett år för John Papandriopoulos att ta fram en modell för detta.

Källa: News.com.au