World Community Grid är ett nät av 795 000 datorer som kan användas för att lösa medicinska och vetenskapliga problem. Det skapades av IBM för tre år sedan och det är fritt för vem som helst att dela med sig av sin datorkraft till nätet.

De 795 000 datorerna ska nu användas för att analysera 90 miljoner bilder av kristalliserade proteiner. Resultatet av detta kommer att vara till stor hjälp för en grupp cancerforskare som arbetar vid Ontario Cancer Institute i Kanada.

Genom att använda datorkraften hos datorerna kan man drastiskt minska ner tiden det tar att analysera bilderna. Med de datorsystem som är tillgängliga i vanliga fall skulle uppgiften ta 162 år, men nu räknar man med en analystid på ett eller två år.

Besök denna webbsida om du vill dela med dig av din datorkraft.

Källa: PC World