Arbetet med utvecklingen av version 2.3 av OpenOffice.org ledde
slutligen fram till tre leveranskandidater, där den engelska kandidaten ”Ooo_2.3.0rc3_20070911” slutligen godkändes för distribution den 17 september 2007.

I hanteringen av översättningar för den svenska versionen av OpenOffice.org 2.3 uppstod svårigheter som ledde till att de svenska byggena för leveranskandidat tre inte godkändes i kvalitetssäkringen. Flera försök att i efterhand rätta till problemen har pågått inom den svenska gruppen sedan september, men nu meddelar projektledaren för lokaliseringsprojektet under OpenOffice.org, Rafaella Braconi vid Sun Microsystems i Hamburg, att det är för sent att släppa en svensk version av OpenOffice.org 2.3.

Den svenska gruppen för OpenOffice.org meddelar därför att OpenOffice.org 2.3 inte kommer att släppas på svenska. Nästa planerad version är 2.4, beräknad att släppas den 4 mars 2008.