Magnus Mårtensson är jurist på den svenska avdelninen av IFPI, International Federation of the Phonographic Industy. Han hoppas att polisen ska göra husrannsakan snarare än att ta in de som driver DC-hubbarna för ett förhör.

– Vi talar inte om vilka DC-hubbar vi anmält, för då skulle vi varna dem.

Eftersom Ifpi inte vet var hubbarna står har polisanmälningarna lämnats in till rikskriminalpolisen i Stockholm.

– Vår uppfattning är att det rör sig om medverkan till upphovsrättsbrott. Den som driver en DC-hubb är den som gör att uppladdare och nedladdare kommer i kontakt med varandra. Därför menar vi att det finns ett medverkandeansvar här. Men ansvaret för en DC-hubb har aldrig provats rättsligt i Sverige. Så om en åklagare bestämmer sig för att väcka åtal så blir det intressant att se vilken bedömning en domstol gör beträffande ansvarsfrågan, säger Magnus Mårtensson på Ifpi.

På rikskriminalpolisen svarar handläggaren att de utreder vilka lokala polismyndigheter som det gäller och sen lämnar över ärendena till lokala polismyndigheter. Av de fem som polisanmäldes i februari har fyra spårats till fysiska platser i Sverige. En av dessa är nyss överlämnad till den lokala polisen.

Läs mer: Stopp för husrannsakan mot fildelare