Usb-minnen i terabyteklassen finns inom räckhåll, och forskarna är entusiastiska.
- Om tekniken verkligen fungerar så bra som alla tror att den kan göra, kan den revolutionera minnes- och lagringsindustrin, säger Michael Kozicki, som är professor vid Arizonas universitet där man forskar kring den nya minnestekniken, till den amerikanska tidningen Technology Review.

Den nya typen av minne kallas för nanojonminne. Minnet består av celler som kan lagra antingen en etta eller en nolla. En minnescell består av två metallelektroder och mellan dessa finns en elektrolyt i form av ett glasliknande material som innehåller metalljoner. Normalt hindrar elektrolyten elektroner från att flöda mellan de två elektroderna.

Om elektroderna utsätts för en svag spänning binds elektroner till metalljonerna i elektrolyten vilket gör att metallatomer bildas. Dessa metallatomer klumpas samman och skapar en mikroskopisk tråd mellan de två elektroderna. Den här tråden gör att ström kan flöda mellan elektroderna. Om det finns en tråd mellan elektroderna lagras en etta i minnescellen, annars lagras där en nolla. Utsätter man elektroderna för en negativ spänning löses den mikroskopiska tråden upp igen.

Metalltråden finns kvar mellan elektroderna till dess att den lösts upp igen vid en omskrivning. Det gör att minnet kan behålla information även när det inte får någon ström. De första prototyperna av nanojonminne ska ha varit alldeles för långsamma för att vara praktiskt användbara men enligt uppgift har det nu tagits fram experimentminnen som är lika snabba som vanligt arbetsminne och därmed betydligt snabbare än flashminne.

För att ett usb-minne som använder nanojonteknik ska kunna lagra en terabyte data behöver varje minnescell kunna lagra mer än en etta eller nolla. Detta ska kunna åstadkommas genom att göra tråden mellan elektroderna olika tjock för att på så sätt få minnescellen att representera fler värden. Dessutom måste minneskretsen kunna ha minnesceller i flera lager ovanpå varandra.

Ett par företag har redan licensierat den teknik som utvecklats vid Arizonas universitet. Enligt uppgift kan det ta så kort tid som 18 månader innan de första minnena som bygger på tekniken finns ute på marknaden. Dessa minnen kommer dock inte ha en lagringskapacitet i terabyte-storlek.