På ett forum på webbplatsen Flashback publicerade hackarna som kallar sig Vuxna Förbannade Hackare en lång raljerande text om hur dålig IT-säkerhet Aftonbladet har. Hackarna skriver också att de kräver att Aftonbladet : "Vi begär att ni inom kort går ut med en vräkartikel på er hemsida och i er superfina tidning där ni själva erkänner att det är NI som varit ignoranta och helt jävla
CHOCKDUMMA" och "Gå ut med sanningen nu eller så börjar vi publicera andra saker - som ni redan vet så har vi tappat alla våra spärrar för moral för länge sedan, jävlas inte."

På samma forum publicerade hackarna även en länk till ett stort antal användarnamn och lösenord för annonskunder. Hackarna publicerar också vad som uppges vara autentiska administrationslösenord till Aftonbladets annonsbokningssystem och utdrag från e-post mellan Aftonbladet och en tekniker som utredde ett dataintrång för två år sedan.

Hur ser ni på hotet som hackarna riktat mot er?
- Det har varit ganska lätt att konstatera att uppmärksamhet i form av din artikel och andras som de är ute efter. Det är klart att Aftonbladet inte kommer att ge efter för någon form av utpressning. Först gör vi vår utredning, sen får polisen göra sin och så får vi se vart det leder, säger Olof Brundin, informationsdirektör på Aftonbladet.

Någon kommentar till att många av era annnonskunders lösenord blivit publicerade?
- Vi ser på det på samma sätt som tidigare händelse. Detat är ett inbrott och och Flashback väljer att ge plats för det här och det är som det är. Vi kan inte göra annat än att fullfölja den utredning som vi startat, säger Olof Brundin.

Kommer ni att informera alla vars lösenord nu är på drift?
- Naturligtvis kommer alla de företag eller personer som berörs av det här inbrottet kommer att informeras på olika sätt.

Hackarna och många på Flashbacks forum menar att ni har mörkat det som hänt. Har ni det?
- Vi har skrivit om det så sent som i går. Vi har skrivit både på nätet och i papperstidningen. Vi måste rapportera om det som händer, även när det berör oss själva. Däremot vill vi inte gå in i enskildheter innan vi skaffat oss en egen bild av vad som hänt. Det sitter ett stort antal människor och arbetar med den här kartläggningen och vi vill ha en fullständig bild innan vi väljer att gå vidare med detta, säger Olof Brundin, informationsdirektör på Aftonbladet.

I sitt inlägg skriver också hackarna att de inte har någon koppling till hackergruppen Arga Unga Hackare som publicerade intern e-post från Antipiratbyrån.

Källa: Flashbacks forum

Klicka här för en bild av inloggning i annonssystemet.