Det är ett antal ingenjörer vid University of Washington i USA som ligger bakom utvecklingen av den nya kontaktlinsen. Den innehåller ett antal olika kretsar och ska kunna skapa en virtuell bildskärm.

Med linsens hjälp är det tänkt att man ska kunna visa allehanda information eller grafik framför ögat, samtidigt som ögat även kan ta in de vanliga synintrycken. Effekten blir densamma som har skådats i diverse framtidsfilmer där det förekommer robotar, som till exempel i Terminator.

Kretsarna i linsen har en tjocklek på ett fåtal nanometer.

Ingenjörerna har än så länge enbart kunna visa upp en prototyp av linsen som bland annat innehåller lysdioder som ska kunna producera en skärmbild. I dagsläget har man dock inte kunna aktivera elektroniken eftersom man inte har löst problemet med strömförsörjningen.

Här ser vi när man testar linsen på en kanin.

Så småningom tror man att ska kunna skicka ström till kretsarna via en kombination av solceller och radiovågor. Tanken är att denna elektronik ska kunna placeras i den yttre delen av ögat.

Källa: Daily Tech