En användare som kallar sig ”stah” postade under måndagen på forumet Flashback uppgifter om lösenord tillsammans med e-postadress till ett drygt femtiotal personer vid den amerikanska militären. Uppgifterna ska ha kommits över vid ett intrång hos en av den amerikanska militärens återförsäljare. Förutom e-postadresser och lösenord uppges också kontokortsnummer finnas, inklusive säkerhetsnummer (CVV2). Detta är dock inget som postats publikt på nätet.

Vid angreppen mot svenska sajter som Bilddagboken och Efterfesten så visade det sig att en mycket stor andel av användarna använde samma lösenord också till andra sammanhang, så som e-post eller Facebook. Förmodligen är lösenordhanteringen säkrare hos amerikanska militären än Bilddagboken, men det kan inte uteslutas att enskilda personer använt sig av samma lösenord till återförsäljarsajten som till något internt system, exempelvis e-post, hos militären.